Điều kiện ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố

Điều kiện ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố
Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ này đã đề xuất quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

Điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm. Đây là giấy phép và điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm  thì mức phạt hành chính lên đến hơn 200.000.000 VNĐ hoặc đóng cửa cơ sở (theo Nghị định 91/2012/NĐ-CP).


1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 3
Trong tuần: 296
Lượt truy cập: 1518453
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com