1. Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT);
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
4. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận               
5. Lệ phí: 
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:150.000đ/giấy chứng nhận.
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP: 500.000.
6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
7. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
- Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị định số 38/ 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ;
Quyết định 57/2006/QĐ-BYT ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số  80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATVSTP

 

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 71
Trong tuần: 347
Lượt truy cập: 1402720
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com