1. Điện Biên sẽ có biển nhân tạo

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh kèm theo Quyết định 555/QĐ-TTg, ngày 16/5/2018.

Theo Quy hoạch, các chương trình, dự án được ưu tiên đầu tư gồm: Xây dựng khu du lịch sinh thái Huổi Phạ với sân golf, công viên nước, hồ biển nhân tạo, khách sạn cao cấp; Xây dựng vùng chăn nuôi trâu bò thịt tập trung Nậm Pồ – Mường Nhé và các xã với quy mô khoảng 50.000 con gắn với cơ sở chế biến thịt; Các dự án barit Tủa Chùa, Đá phiến lợp Huổi Mút, Điểm quặng chì - kẽm Tà Lèng…

Đồng thời, sẽ đầu tư xây dựng 04 Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chưa có cơ sở vật chất là: Nội tiết, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư nâng cấp, cải tạo các trạm y tế xã (toàn tỉnh còn 61 trạm y tế chưa được đầu tư.

Mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng GRDP của tỉnh tăng lên mức 60,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,3%/năm, tạo việc làm cho khoảng 7.800 – 8.200 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 33%...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/05/2018.

 1. Xây dựng từ chức trở thành nếp văn hóa của cán bộ

Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết này, sẽ đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ. Trong đó, xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc có lên, có xuống, có vào, có ra trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác. Xây dựng chính sách nhà ở theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình…

Đáng chú ý, Nghị quyết này còn đề cập đến việc tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền...

 1. Hướng dẫn mới về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Ngày 16/5/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn 8590/QLC-KD hướng dẫn phạm vi ghi tại Giấy chứng nhận kinh doanh dược và các Giấy chứng nhận Thực hành tốt.

Theo Công văn này:

- Tại mục “Phạm vi kinh doanh” trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, cơ sở kinh doanh phải liệt kê các phạm vi kinh doanh tương ứng với Điều kiện kinh doanh dược mà cơ sở đề nghị và đáp ứng;

- Khi cấp Giấy chứng nhận, căn cứ đề nghị của cơ sở và kết quả đánh giá thực tế cơ sở, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định phạm vi kinh doanh của cơ sở;

-  Đối với Giấy chứng nhận cấp trước ngày 1/7/2017, tại Mục Phạm vi kinh doanh đã ghi thuốc thì được hiểu bán buôn cả thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu làm thuốc; Nếu ghi thuốc thành phẩm thì không bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu làm thuốc.

 1. Bảo vệ tàu bị thương được hưởng chế độ như thương binh

Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lượng của lực lượng bảo vệ trên tàu đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Nghị định chỉ rõ, trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh, lực lượng bảo vệ trên tàu có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công và hưởng các hình thức khen thưởng khác theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Cũng theo Nghị định này, lực lượng bảo vệ trên tàu được kiểm soát người lên xuống tàu, kiểm tra hàng hóa, hành lý vận chuyển trên tàu; Bắt người phạm tội quả tang và thông báo ngay cho Trưởng tàu để lập biên bản vi phạm, bàn giao cho công an khi tàu dừng tại ga gần nhất; Không được lợi dụng danh nghĩa bảo vệ trên tàu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Đồng thời, lực lượng bảo vệ trên tàu có quyền kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người thuê vận tải, hành khách đi tàu chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt và nội quy đi tàu của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

 1. Điều kiện Thư ký Tòa án được cử đi học nghiệp vụ xét xử

Đây là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành ngày 15/04/2018.

Theo đó, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được cử đi học đào tạo nghiệp vụ xét xử khi đáp ứng các điều kiện:

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 4 năm trở lên

- Có trình độ cử nhân Luật chính quy

- Có thời gian công tác còn lại ít nhất 7 năm tính từ ngày được cử đi học

- Có ít nhất 3 năm liền kề năm được cử đi học hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

- Đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn…

Kết thúc chương trình đào tạo, cán bộ, công chức phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng.

Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

 1. Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước

Đây là thông tin từ Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2018 về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha. Đồng thời, hỗ trợ tối đa 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

Để được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện như:

- Cá nhân có quy mô khu tưới đạt từ 0,3ha trở lên; tổ chức có quy mô khu tưới từ 02ha trở lên

- Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia, của địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/07/2018.

 1. Hướng dẫn mới nhất về tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Theo Nghị định này, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu đó là hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý  bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. Các trường hợp còn lại, thương nhân phải thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan và không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định miễn Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; tạm nhập, tái xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu  của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

 1. Sẽ bãi bỏ lương cơ sở và loạt phụ cấp của công chức

Đây là một trong những nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành ngày 21/5/2018.

Cụ thể:

Về tiền lương:

- Từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Thay vào đó, sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công (mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Về phụ cấp:

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

 1. Tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng từ chiều 25/5

Tổng cục Thuế vừa phát đi Thông báo hỏa tốc số 217/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống.

Theo đó, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Tập trung thông tin người nộp thuế (TPH), Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan) sẽ tạm dừng hoạt động từ 18h ngày 25/5 đến 7h ngày 28/5/2018.

Ứng dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực (ICS) sẽ tạm dừng từ 22h ngày 25/5 đến 7h ngày 26/5/2018 và từ 22h ngày 26/5 đến 7h ngày 27/5/2018.

Ngoài các khoảng thời gian nói trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

 1. Nhiều thiết bị không được sản xuất, kinh doanh từ 10/7/2018

Ngày 18/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Theo đó, từ ngày 10/7/2018, không cho phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia như: Bóng đèn huỳnh quang không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 7866:2008; Tủ lạnh không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 7828:2013; Máy giặt không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 9536:2012…

Từ ngày 10/7/2020, không cho phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng, như: Bóng đèn huỳnh quang không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 7896:2015; Màn hình máy tính không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 9508:2012; Máy in không đáp ứng tiêu chuẩn của TCVN 9509:2012.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

 1. Bãi bỏ, đơn giản hóa 13 thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Theo Quyết định 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Trong đó có các thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Chấp thuận việc nhập khẩu mẫu phế liệu để phân tích; Cho phép nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất...

Cụ thể, với thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, phương án đơn giản hóa như sau:

- Không yêu cầu số lượng thành phần hồ sơ của thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Giảm thời gian thực hiện ký quỹ từ 15 ngày trước khi thông quan xuống còn 2 ngày trước khi thông quan; giảm thời gian được hoàn trả lại số tiền ký quỹ sau khi lô hàng thông quan từ 5 ngày xuống còn 2 ngày đối với thủ tục nêu trên;

- Tăng thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phếu liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 2 năm lên 3 năm.

Ngoài ra, Quyết định này cũng công bố phương án cắt giảm 38 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, tất cả đều là các chất hóa học.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 1. Nhiều chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP về cai nghiện ma túy tự nguyện và Nghị định 135/2004/NĐ-CP về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh… đã được Chính phủ ban hành ngày 17/5/2018.

Chính sách hỗ trợ với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng các chính sách hỗ trợ sau:

- Nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

- Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm; điều trị nhiễm trùng cơ hội đối với thương binh, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi; người nhiễm chất độc hóa học…

- Địa phương hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Riêng người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An... vẫn được hưởng các chính sách hỗ trợ trên từ năm 2018 đến năm 2020.

Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện

- Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu là 06 tháng, gồm: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

- Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe tối thiểu là 20 ngày.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/7/2018.

 1. 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa với Hà Nội

Đề án Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với TP. Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt ngày 21/5/2018, tại Quyết định 2426/QĐ-UBND.

Theo đó, Hà Nội dự báo 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thủ đô, bao gồm:

 1. Vỡ đê sông Hồng
 2. Ô nhiễm nguồn nước
 3. Cháy, nổ, đổ sụp công trình
 4. Tai nạn giao thông
 5. Rủi ro tại các sự kiện đông người
 6. Rủi ro dịch bệnh
 7. Rủi ro trong lĩnh vực thông tin, truyền thông (sự tấn công của các mã độc; mất đường truyền internet nhiều ngày…)
 8. Rủi ro mất điện diện rộng
 9. Rủi ro do rò rỉ phóng xạ
 10. Rủi ro khi có các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Để phòng ngừa các rủi ro nêu trên, UBND Thành phố nhấn mạnh tới các giải pháp như: Kiện toàn cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm; Hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống rủi ro…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/5/2018.

 1. Tháo gỡ khó khăn về thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Ngày 22/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 4765/VPCP-KSTT về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Theo Công văn này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế và hải quan; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực.

- Kiến nghị sửa đổi Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác và đối với hàng  hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy, trên cơ sở bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công.

- Tiếp tục hoàn thiện danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC để tạo sự thống nhất, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong việc áp mã HS.

- Giải quyết vướng mắc về phí cân bằng container (CIC), phí chứng từ (D/O), phí vệ sinh container quy định tại Công văn 1237/TCHQ-TXNK.

- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính về thuế, hải quan để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, quá tải, lỗi hệ thống và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức thuế, hải quan.

 1. Đóng bảo hiểm 10 - 15 năm cũng được hưởng lương hưu

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TWvề cải cách bảo hiểm xã hội, dựa trên quan điểm bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết chỉ rõ:

- Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

- Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

 1. Được khuyến mại, giảm giá hàng hóa, dịch vụ đến 100%

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Nghị định này quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hóa, dịch vụ như sau:

- Trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá) thì được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

- Ngoài trường hợp nêu trên, hạn mức khuyến mại, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trước thời gian khuyến mại

Ngoài ra, Nghị định còn có một số nội dung đáng chú ý như:

- Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.

- Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng.

 1. Hướng dẫn tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ngày 24/05/2018.

Chỉ thị này hướng dẫn tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019 như sau:

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho người theo chế độ); 50% nguồn tăng ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư…

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019, Chỉ thị nêu rõ: Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước năm 2019 đạt khoảng 21% GDP; dự toán thu nội địa năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12 - 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Chỉ thị đặt ra mục tiêu năm 2019, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt khoảng 6,8%. Đồng thời, chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo; nâng cao nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

 1. Rượu, thuốc lá, xổ số không được khuyến mại

Đây là một trong những nội dung được quy định Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cụ thể như sau:

Không được khuyến mại đối với các hàng hóa, dịch vụ:

- Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế.

- Dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

- Các hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác.

Không được dùng các hàng hóa, dịch vụ sau để khuyến mại:

- Rượu, xổ số, thuốc lấ, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông

- Các hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác.

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là cho phép khuyến mại, giảm giá hàng hóa, dịch vụ đến 100%.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

 1. Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Một trong những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW là thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

Cụ thể:

- Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu. Đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.

- Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động; bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số; bình đẳng giới, cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội trong dài hạn; xu hướng già hóa dân số; tính chất, loại hình lao động và giữa các ngành nghề, lĩnh vực.

Theo đề xuất, tuổi nghỉ hưu có thể sẽ được điều chỉnh lên 60 tuổi với nữ và 62 tuổi với nam.

 1. Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể về việc tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo đó:

- Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống

- Chỉ những nhà đầu tư, người làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được ra vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

- Người nước ngoài (nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhưng phải khai báo tạm trú và không kèm gia đình, người thân.

- Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn về nhà ở.

Nghị định này được ban hành ngày 22/5/2018, có hiệu lực ngày 10/7/2018.


 

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 3
Trong tuần: 296
Lượt truy cập: 1518443
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com