1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định trong cơ quan Nhà nước

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07/05/2018, có hiệu lực từ ngày 25/6/2018.

Theo đó, tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn:

- Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên;

- Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Trong khi đó, tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đâu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được qua hình thành qua quá trình hoạt động, đồng thời thỏa mãn cả 02 tiêu chuẩn nêu trên.

 1. Đã cập nhật Quyết định chuyển thuê bao 11 số sang 10 số

Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/5/2018.

Phân chia đầu số của từng nhà mạng

Các thuê bao 11 số của từng nhà mạng sẽ được chuyển đổi sang thuê bao 10 số, cụ thể như sau:

- Đầu số 120, 121, 122, 126, 128 của MobiFone sẽ chuyển sang: 70, 79, 77, 76, 78.

- Đầu số 123, 124, 125, 127, 129 của VinaPhone sẽ chuyển sang: 83, 84, 85, 81, 82.

- Đầu số 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 của Viettel sẽ chuyển sang: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

- Đầu số 186, 188 của Vietnammobile sẽ chuyển sang 56, 58.

- Đầu số 199 của Gmobile sẽ chuyển sang 59.

Các bước chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu 60 ngày

- Tiến hành quay số song song trong 60 ngày, từ ngày bắt đầu chuyển đổi.

- Duy trì âm báo trong tối thiểu 90 ngày, từ ngày kết thúc việc quay số song song.

- Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo đầu số mới.

Thời gian chuyển đổi

- Bắt đầu chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

- Bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018.

- Bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

 1. Thiếu tướng được đi ô tô giá tối đa 820 triệu

Ngày 30/5/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm được quy định như sau:

- Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác. Giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác với giá tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

- Trung ướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác với giá tối đa 920 triệu đồng/xe

- Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá tối đa 820 triệu đồng/xe.

Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới cho đến khi đủ điều kiện thay thế xe ô tô theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

 1. Hợp nhất báo VietNamNet và báo Bưu điện Việt Nam

Đây là nội dung được thể hiện tại Quyết định 820/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet.

Theo Quyết định, Báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam.

Đây là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Tổ chức bộ máy của Báo VietNamNet gồm: Ấn phẩm VietNamNet; Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; Duy trì chuyên trang Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet; Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.

 1. Siết chặt công tác giám định BHYT năm 2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ra Công văn 1882/BHXH-CSYT về tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018.

Một số nội dung đáng chú ý tại Công văn này như sau:

- Tăng cường kiểm tra sự có mặt của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh và việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại các khoa phòng; từ chối thanh toán đối với các trường hợp lập hồ sơ bệnh án điều trị nội trú nhưng người bệnh không nằm viện hoặc các dịch vụ kỹ thuật người bệnh không được thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát chặt chẽ việc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh được thực hiện bởi người không đăng ký hành nghề.

- Kiểm soát việc thanh toán thuốc, kiên quyết từ chối thanh toán thuốc ngoài danh mục thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, thuốc chỉ định sai điều kiện, chênh lệch giá thuốc thanh toán cao hơn giá kê khai, kê khai lại, thuốc đã kết cấu trong dịch vụ kỹ thuật…

- Tăng cường kiểm tra việc cung cấp dịch vụ cho người bệnh BHYT đảm bảo chất lượng; trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có số lượng bình quân bệnh nhân khám bệnh/bàn bệnh khám quá cao, bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cần bố trí thêm bàn khám.

 1. 4 trường hợp không phải nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc hàng hóa quy định tại Điều 4 Thông tư này;

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp quy định miễn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Trường hợp người khai hải quan đề nghị nộp chứng từ này tại thời điểm lam thủ tục hải quan và thực hiện khai theo quy định.

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp hoặc phát hành theo các hình thức sau: Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải ở dạng chứng từ giấy; Một số trường hợp được chấp nhận ở dạng chứng từ giấy hoặc điện tử.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có chữ ký của người xuất hoặc người xuất khẩu, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp dưới dạng điện tử truyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.

 1. Ngưng hiệu lực quy định thủ tục điện tử với tàu thuyền

Tại Nghị định 84/2018/NĐ-CP ngày 28/05/2018, Chính phủ quyết định ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Cụ thể, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Mục 3 về thủ tục điện tử áp dụng đối với tàu thuyền, gồm các Điều 82, 83, 84, 85, 86 về: Áp dụng thủ tục điện tử đối với tàu thuyền; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền; Chứng từ điện tử, chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại; Sử dụng chữ ký số; Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của người làm thủ tục.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 đến hết 30/06/2018.

 1. Mức tính tiền chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu là 0,03%/ngày

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này quy định, số tiền chậm nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu = mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp.

Trong đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Các trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:

- Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

- Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn;

- Được nộp dần tiền nợ thuế theo quy định;

- Hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế được bảo lãnh để thông quan hoặc giải phóng hàng theo Điều 9 Luật Thuế xuất, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/6/2018.

 1. Dân lên Hà Nội khiếu kiện, lãnh đạo tỉnh phải lên đưa về

Ngày 31/5/2018 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo 202/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo Thông báo này, Thủ tướng đã đề ra một số phương án giải quyết các vụ việc nêu trên như sau:

- Chấn chỉnh xử lý triệt để những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đất đai; Việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, đúng chính sách, pháp luật, đảm bảo cho người thu hồi đất phải có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ và đột xuất. Chủ tịch UBND phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân.

- Khi người dân địa phương tập trung khiếu kiện đông người đến các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, phân công người có đủ thẩm quyền để phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp dân, vận động, thuyết phục và có biện pháp đưa công dân về  địa phương giải quyết. Trường hợp người dân không về, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp về Hà Nội đối thoại, đưa dân về địa phương giải quyết.

 1. Lộ trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định 1118/QĐ-BGTVT về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ban hành kèm theo Quyết định này là 3 phụ lục về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; trên các tuyến quốc lộ ngoài Quốc hội 1 và đường Hồ Chí Minh; Trên các tuyến cao tốc.

Đáng chú ý, với các trạm thu giá trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Nội Bài – Lào Cai; cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây… thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng là 31/12/2019;

Đối với trạm thu giá Hoàng Mai, trạm Bến Thủy, trạm Tam Kỳ… thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng là 31/12/2018.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/5/2018.

 1. Thí sinh thi THPT quốc gia được phát nước uống, đồ ăn nhẹ

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn 2206/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Theo đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ chính thức diễn ra trong tháng 6/2018, hoạt động cao điểm từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6 – thời gian tổ chức thi THPT quốc gia.

Tham gia chương trình này, các tình nguyện viên sẽ giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh cho thí sinh và người nhà thí sinh; phát các vận dụng hỗ trợ như: Thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ, bản đồ, đồ dùng học tập phục vụ thi…

Đồng thời, tình nguyện viên tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm giúp thí sinh tự tin khi tham dự kỳ thi; Phân luồng giao thông tại khu vực các điểm thi và các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi.

 1. Đến năm 2020, cấp thẻ an sinh xã hội điện tử trên toàn quốc

Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh đến năm 2020.

Cụ thể, thực hiện cấp thẻ an sinh xã hội điện tử nhằm giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Từng bước tích hợp với thẻ an sinh xã hội các loại giấy tờ công dân khác như: Sổ hưởng trợ cấp, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, mã số thuế cá nhân…

Giai đoạn 2017 - 2018: Hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1 – 3 tỉnh, thành phố, dự kiến là Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ hoặc Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2019 - 2020: Hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

Kế hoạch này được ban hành ngày 29/5/2018 kèm theo Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có hiệu lực cùng ngày.

 1. Những bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

Tại Công văn 1802/TCT-TNCN ngày 16/5/2018, Tổng cục Thuế đã dẫn lại quy định về những bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, ngoài bệnh hẹp động mạch vành (đã điều trị đặt sten), người bệnh mắc các bệnh sau có thể được xét giảm thuế TNCN, bao gồm: Ung thư; Nhồi máu cơ tim lần đầu; Đột quỵ; Hôn mệ; Bệnh Parkinson; Viêm não nặng; Suy thận; Suy gan; Mất thính lực; Mù hai mắt; Bỏng nặng; Chấn thương sọ não nặng…

Danh mục 42 bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN được quy định cụ thể tại Công văn 6383/BTC-TCT năm 2015 của Bộ Tài chính.

 1. Giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu

Công văn 4530/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu đã được Bộ Công Thương ban hành ngày hôm nay (7/6).

Công văn này cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu vẫn được giữ nguyên như trước. Cụ thể như sau:

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.940 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.511 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.694 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.440 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.437 đồng/kg.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ra Công văn 4057/BCT-TTTN điều chỉnh tăng giá xăng, dầu thêm 500 – 600 đồng/lít.

 1. Giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Theo Quyết định, kể từ ngày 1/6/2018, 43 Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sẽ bị giải thể, trong đó có: Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước An Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Bắc Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp…

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm triển khai phương án liên quan đến quy trình nghiệp vụ, công tác cán bộ, quản lý tài sản… để giải thể 43 Phòng Giao dịch trên, đảm bảo ổn định mọi hoạt động; an toàn tuyệt đối về tiền và tài sản của Nhà nước; ổn định tư tưởng cán bộ, công chức khi sáp nhập…

Quyết định này được ban hàn ngày 13/4/2018.

 1. Đính chính loạt Biểu thuế nhập khẩu

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ra Công văn 225/CP-KTTH về đính chính Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ.

Cụ thể, tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP:

- Tiết b.12.2.1 thuộc điểm 3.2 phần I Mục II Chương 98 Phụ lục II: Nhóm xe tải có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kê dưới 5 tấn sửa lại thành Nhóm xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 5 tấn.

- Điểm 1 Phần 11 Mục II Chương 98 : Loại dung tích xi lanh không quá 2.500 cc có các mã hàng 8703.60.71; 8703.60.70; 8703.60.72; 8703.60.73; 8703.60.74 sửa lại thành Loại dung tích xi lanh không quá 2.500 cc có các mã hàng 8703.60.71; 8703.60.70; 8703.60.72; 8703.60.73; 8703.60.74; ; 8703.60.75.

Ngoài ra, Công văn này còn đính chính nhiều nội dung tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 150/2017/NĐ-CPNghị định 154/2017/NĐ-CP;  Nghị định 155/2017/NĐ-CPNghị định 158/2017/NĐ-CP.

 1. Không tăng giá điện trong năm 2018

Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018. Nghị quyết này được ban hành ngày 07/06/2018.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo:

- Không tăng giá điện trong năm 2018, xem xét thời điểm, mức độ điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát dưới 4%;

- Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi mua sắm, hội họp. Đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ kê khai và hoàn thuế;

- Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương kiểm soát, ngăn chặn tín dụng đen, cho vay nặng lãi;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí BOT, nhất là các trạm BOT đã được quyết toán; kiểm soát xe quá khổ, quá tải và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Chấn chỉnh, tổ chức hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

- Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018; chỉ đạo kiểm tra các địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học.

 1. 4 tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018.

Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí:

- Tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo:

+ Thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;

+ Không có hộ nghèo…

- Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa:

+ Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ vào lớp 1 đạt 100%

+ Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95%...

- Tiêu chí Môi trường:

+ Có từ 60% trở lên tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh;

+ Từ 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường…

- Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công

+ Trong 03 năm liên tục trước năm xét xã nông thôn mới kiểu mẫu không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân ở xã phạm tội; tệ nại được kiềm chế, giảm;

+ Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân hiệu quả…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 1. Sẽ có Đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp, mất việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp do chuyển đổi cơ cấu có nguy cơ gây mất việc làm cho người lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Về y tế, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Bộ Y tế xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2…

Ngoài ra, các bộ quản lý chuyên ngành phải khẩn trương thực hiện cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như đã cam kết, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng…

Đáng chú ý, cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ chỉ đạo không tăng giá điện trong năm 2018.


 

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 51
Trong tuần: 78
Lượt truy cập: 1560334
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com