1. Đấu giá viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BTP, đấu giá viên phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để dự phòng giải quyết rủi ro và tai nạn nghề nghiệp.

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, khi phát hiện đồng nghiệp có sai sót trong hành nghề, đấu giá viên phải góp ý thẳng thắn nhưng không được hạ thấp danh dự, uy tín của đồng nghiệp và báo cáo với người có trách nhiệm nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Trong quan hệ với người tham gia đấu giá, đấu giá viên không được thông đồng, móc nối, nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người tham gia đấu giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì về những người tham gia đấu giá khác và số tiền mà họ đã trả.

Trong quan hệ với người tập sự hành nghề đấu giá, đấu giá viên không được phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người đang tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn.

Thông tư 14/2018/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

 1. Xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nợ quá 10 năm, không thể thu hồi

Ngày 15/10/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Theo Chỉ thị này, sẽ có nhiều trường hợp được xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, trong đó có:

- Doanh nghiệp đã bị phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định mà không còn tài sản để nộp tiền thuế còn nợ;

- Cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản để nộp tiền thuế còn nợ;

- Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nợ tiền thuế đã quá 10 năm cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi.

- Các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt không còn khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh, của doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phấn hóa hoặc chuyển đổi và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế.

Cũng theo Chỉ thị này, Bộ Tài chính yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải công khai người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên án mạnh mẽ và xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, chây ỳ nộp thuế.

 1. Công chức có Thẻ mới được ra Quyết định kiểm tra thị trường

Ngày 08/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường.

Theo Thông tư này, Công chức Quản lý thị trường phải có thẻ kiểm tra thị trường mới được ban hành quyết định kiểm tra và thực hiện hoạt động kiểm tra thị trường, công chức không có thẻ hoặc trong thời gian bị đình chỉ, thu hồi thẻ không được thực hiện hoạt động này.

Theo quy định của Thông tư này, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ mới đối với công chức thuộc đơn vị mình quản lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định việc cấp thẻ mới phải được thực hiện trước ngày 30/12/2018, trong thời gian chờ thẻ, Công chức vẫn có thể sử dụng thẻ cũ và thời hạn sử dụng thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/11/2018.

 1. Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có Công văn 3850/TCT-TNCN gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.

Theo hướng dẫn tại Công văn này, trường hợp trong năm tính thuế 2018, người nộp thuế thu nhập cá nhân (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm.

Trường hợp người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC để được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế từ năm 2019.

Công văn này được ban hành ngày 10/10/2018.

 1. Chính thức tăng kịch khung thuế môi trường với xăng, dầu

Ngày 26/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường của 08 nhóm hàng hóa bao gồm: Xăng, dầu, mỡ nhờn; Than đá; Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC; Túi ni lông thuộc diện chịu thuế; Thuốc diệt cỏ; Thuốc trừ mối; Thuốc bảo quản lâm sản; Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng được quy định cụ thể như sau:

- Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;

- Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;

- Than nâu: 15.000 đồng/tấn;

- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg…

Như vậy, theo Biểu thuế bảo vệ môi trường nêu trên, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã tăng kịch khung (Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1000 đồng - 4000 đồng/lít).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 1. Nghị định mới về BHYT: 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Nghị định quy định:

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em dưới 06 tuổi…;

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở (Hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng);

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB khi người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến.

Đối với các trường hợp khác, mức hưởng BHYT chỉ từ 80 - 95%.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

 1. Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất các Văn phòng nêu trên thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND sẽ tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Các địa phương khác được khuyến khích thực hiện thí điểm.

Việc thí điểm được thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Nếu đến hết ngày 31/12/2019 mà Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có hiệu lực thì mô hình Văn phòng hợp nhất nêu trên vẫn tiếp tục được thực hiện.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, ĐHND và UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/10/2018.

 1. Chuyến bay bị chậm là chuyến bay khởi hành muộn 15 phút

Ngày 15/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Theo đó, các khái niệm về chuyến bay bị chậm, chuyến bay bị hủy và chuyến bay khởi hành sớm được Thông tư này định nghĩa như sau:

- Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay căn cứ;

- Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trên cơ sở lịch hủy của hãng hàng không;

- Chuyến bay khởi hành sớm là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế sớm hơn thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay căn cứ.

Cũng tại Thông tư này, Bộ giao thông Vận tải bổ sung quy định về trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài bị thu hồi. Theo đó, trong trường hợp này, hãng hàng không phải chấm dứt ngay hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

 1. Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Hướng dẫn này, nhưng chức vụ sau được được lấy phiếu tín nhiệm:

- Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND.

Trường hợp một người giữ đồng thời nhiều chức vụ nêu trên thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất; Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Đáng chú ý, trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm sẽ có việc kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 02/10/2018.

 1. Chính sách thuế với hàng hóa mua làm quà cho nhân viên

Tổng cục Thuế mới đây đã có Công văn 4003/TCT-CS giải đáp về chính sách thuế đối với việc mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi.

Tại Công văn này, Tổng cục Thuế giải thích: Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa bên ngoài để làm quà trung thu, quà tết cho cán bộ, công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi thì nếu khoản chi phí mua hàng không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế thì doanh nghiệp được tính vào chi phí khi trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ.

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập hóa đơn thuế GTGT theo quy định.

 1. Thay đổi thông tin trên mẫu thẻ Căn cước công dân

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân.

Theo đó, từ ngày 10/10/2018, sẽ thay đổi một số thông tin trên mặt sau của thẻ Căn cước công dân, như:

Thay cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ” bằng cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI”.

Thay cụm từ “Cục Cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an”.

Thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; thay cụm từ “Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật” bằng cụm từ “Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an”.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.

 1. Nghị định 148/2018/NĐ-CP: Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niêm, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ.

Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

 1. Từ 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

Nội dung này nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2019, chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng có cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an mua, thuê và thuê mua nhà ở.

Bên cạnh có những chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, Chương trình này cũng nhấn mạnh tới đến nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó có việc xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình…

Chương trình này được ban hành kèm theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018, có hiệu lực cùng ngày.

 1. Bộ Tài chính: Công chức tập sự không được đi công tác nước ngoài

Ngày 23/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Tại Chỉ thị, Bộ Tài chính nhấn mạnh không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp sau:

- Tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch;

- Cán bộ đang trong thời gian làm hợp đồng có xác định thời hạn hoặc đang thực hiện chế độ công chức tập sự;

- Công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển có thời gian công tác tại đơn vị dưới 01 năm;

- Công chức đã có thông báo nghỉ hưu, trừ trường hợp được cử làm nhiệm vụ phiên dịch, làm công tác hậu cần cho đoàn công tác.

Cũng theo Chỉ thị, công chức, viên chức là Đảng viên khi nghỉ phép đi nước ngoài để giải quyết việc riêng phải báo cáo bằng văn bản và phải được sự đồng ý của cấp ủy.

 1. Sắp ban hành 5 Nghị định mới về cán bộ, công chức

Tại Nghị quyết 132/NQ-CP, ngoài việc đề cập đến chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, Chính phủ còn chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản về cán bộ, công chức.

Cụ thể, sẽ xây dựng 05 Nghị định mới về cán bộ, công chức trong thời gian tới, gồm:

- Nghị định quy đinh về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

- Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật Cán bộ, công chức đối với cán bộ;

- Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước;

- Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các Nghị định trên sẽ được xây dựng và hoàn thành trong quý IV năm 2018 và quý I năm 2019, nhằm phù hợp với quy định của Nghị quyết 26-NQ/TW.

Nghị quyết 132/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/10/2018, có hiệu lực cùng ngày.

 1. Người lao động phải đóng BHYT bằng 4,5% tiền lương tháng

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với nhiều nội dung đáng chú ý.

Bên cạnh quy định 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB, Nghị định này cũng quy định cụ thể về mức đóng BHYT mới nhất đối với từng đối tượng.

Cụ thể:

- Người lao động, cán bộ công chức, viên chức đóng bằng 4,5% lương tháng.

Riêng người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng đóng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

- Người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản.

- Người đang thất nghiệp đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.

- Các đối tượng khác đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

 1. Giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Ngày 23/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4006/QĐ-BCT quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ là 2.200 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thời gian áp dụng giá bán điện từ ngày 26/10/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/10/2018.


 

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 63
Trong tuần: 90
Lượt truy cập: 1560468
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com