Doanh nghiệp:

 1. SẼ CÔNG KHAI 100% HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA DOANH NGHIỆP LÊN MẠNG

Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Với mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức, Chính phủ quyết tâm đến năm 2020, sẽ đạt được một số chỉ tiêu như: Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang mạng Internet của cơ quan có thẩm quyền; Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội để đạt điểm số trung bình của ASEAN 4 theo Chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới; Giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức…

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số giải pháp như: Sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng làm rõ khái niệm, nội hàm của cụm từ “điều kiện kinh doanh”; Rà soát các quy định yêu cầu tổ chức tín dụng phải công khai, minh bạch các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận; Điều chỉnh tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động…

 1. CHÍNH THỨC CHUYỂN GIAO 19 DOANH NGHIỆP VỀ “SIÊU ỦY BAN”

Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/11/2018, tại Quyết định 1515/QĐ-TTg.

Theo Quy chế, đối tượng chuyển giao gồm 19 doanh nghiệp Nhà nước: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam…

Việc chuyển giao phải đảm bảo nguyên tắc như: Bàn giao nguyên trạng đối với từng doanh nghiệpchuyển giao, phần vốn Nhà nước chuyển giao. Số liệu của hồ sơ bàn giao là số liệu báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp được lập gần nhất với thời điểm chuyển giao; Doanh nghiệp đang cổ phần hóa hoặc đang chuyển nhượng phần vốn Nhà nước, Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp tiếp tục triển khai việc cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn Nhà nước theo quy định…

Quyết định nêu rõ thời gian thực hiện chuyển giao trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định 131/2018/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 29/09/2018), chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày Quyết định chuyển giao này có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

 1. ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU CHO LAO ĐỘNG NỮ

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng.

Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm hưởng lương hưu.

Cụ thể:

- Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,31%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thờigian đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Nếu nghỉ hưu năm 2020, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 6,15%, thấp nhất là 0,64%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Nếu nghỉ hưu năm 2021, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 3,08%, thấp nhất là 0,27%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG

Tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo Nghị định này, người lao động được tham gia ý kiến về 04 nội dung, gồm: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể; Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩavụ của người lao động.

Đáng chú ý, Nghị định này cũng quy định, người sử dụng lao động có dưới 10 người lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động. Đây là một trong những quyền lợi của doanh nghiệp có dưới 10 lao động.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Đầu tư:

 1. ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẢO HIỂM TỪ 7/11

Theo Nghị định 151/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 07/11/2018, nhiều điều kiện kinh doanh bảo hiểm đã được cắt giảm, đơn giản hóa.

Cụ thể như sau:

- Tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm từ 10% vốn điều lệ trở lên chỉ cần hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; không còn phải đáp ứng điều kiện không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

- Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập công trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm hoặc doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm chỉ cần có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc lĩnh vực môi giới bảo hiểm (đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), thay vì 10 năm như trước đây;

- Bãi bỏ yêu cầu tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính đã được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018.

Xuất nhập khẩu

 1. TẠM NGỪNG TẠM NHẬP, TÁI XUẤT VỚI 27 LOẠI PHẾ LIỆU

Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41/2018/TT-BCT về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Danh mục này bao gồm 27 loại phế liệu, trong đó có: Thạch cao; Xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; Tơ tằm phế liệu; Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế; Phế liệu bông; Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác…

Thông tư cũng chỉ rõ, Danh mục nêu trên không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2019, những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 20/12/2018 được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu.

Tài nguyên-Môi trường

 1. TP.HCM: NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 1485/QĐ-TTg ngày 06/11/2018.

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp của Quy hoạch theo ranh giới hành chính của Thành phố với diện tích 2.095,9km2 bao gồm 16 quận nội thành và 05 huyện ngoại thành.

Nghiên cứu gián tiếp với diện tích khoảng 30.404km2, dân số khoảng 18 triệu người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang.

Quy hoạch với mục tiêu: Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế; xử lý chất thải rắn theo công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất; Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững đô thị…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thông tin-Truyền thông:

 1. CÁC KÊNH NƯỚC NGOÀI CHỈ ĐƯỢC CHIẾM 30% THỜI LƯỢNG PHÁT SÓNG

Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo Chiến lược này, mục tiêu đến năm 2025, tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; các kênh Trung ương bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày.

Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoahọc, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 1. NHIỀU ĐIỀU KIỆN MỚI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI

Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày 07/11/2018.

Theo Nghị định, một số điều kiện hoạt động đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hộiđã được điều chỉnh, cụ thể như:

- Về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Yêu cầu có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật, thay vì chỉ yêu cầu có tối thiểu 01 người như trước đây.

- Về tên miền: Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp khôngđược sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp).

Đồng thời, bỏ quy định tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép; chỉ còn yêu cầu tên miền phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Với dịch vụ trò chơi điện tử G1, Nghị định này cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ này phải có trụ sở chính với địa chỉ, số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên lạc được…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

 1. VẬN ĐỘNG VIÊN QUỐC GIA HƯỞNG LƯƠNG 270.000 ĐỒNG/NGÀY THI ĐẤU

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Nghị định này quy định cụ thể về mức tiền lương của vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước như sau:

- Vận động viên đội tuyển quốc gia: 270.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia: 215.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viện đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 180.000 đồng/người/ngày.

Với huấn luyện viên không hưởng lương từ ngân sách, mức lương được hưởng trong thời gian tập huấn, thi đấu như sau:

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia: 505.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia: 375.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ quốc gia: 375.000 đồng/người/ngày…

Mức lương nêu trên được tính theo ngày thực tế tập huấn, thi đấu.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

 1. CHÍNH PHỦ CHƯA ĐỒNG Ý MIỄN HỌC PHÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TP.HCM

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018 đã được Chính phủ ban hành ngày 09/11/2018.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã cho ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế và xã hội, trong đó có chủ trương miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở tại các trường công lập thuộc TP.HCM. Cụ thể, Chính phủ chưa đồng ý với chủ trương này của TP.HCM, thay vào đó, trước mắt TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện chính sách học phí với học sinh trung học cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kỳ thi này trên cơ sở tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong những kỳ thi trước đây, nhất là khâu ra đề thi, coi thi, phương pháp chấm thi…

Chính phủ cũng đồng ý áp dụng mức lương cơ sở hiện nay là 1,39 triệu đồng/tháng trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ấn định thời điểm áp dụng cụ thể trong năm 2018.

Tư pháp-Hộ tịch:

 1. 4 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Đây là nội dung được Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu tại Hướng dẫn 29/HD-VKSTC về phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại…

Theo đó, Viện kiểm sát thụ lý việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án, nếu có căn cứ chứng minh chủ thể có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không thuộc các trường hợp dưới đây, thì có quyền kháng nghị:

- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở… có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán...;

- Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị đối với quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản sau khi xem xét về thẩm quyền giải quyết và xem xét về nội dung của quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 01/11/2018.


 

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 69
Trong tuần: 345
Lượt truy cập: 1402693
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com