SGC Navilaw cung cấp các mẫu hợp đồng kinh tế - thương mại thông dụng để tham khảo. Để có bản hợp đồng tốt nhất cho từng tình huống cụ thể, quý vị vui lòng liên lạc với với chúng tôi.

01.  Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng.
02.  Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà
03.  Mẫu Hợp Đồng Lao Động
04.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
05.  Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
06.  Mẫu Hợp đồng thuê đất
07.  Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
08.  Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu.
09.  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
10.  Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
11.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm
12.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa..
13.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
14.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.
15.  Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản..
16.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở.
17.  Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.
18.  Mẫu Hợp đồng chuyển giao công nghệ
19.  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
20.  Mẫu Hợp đồng cho vay tiền
21.  Mẫu Hợp đồng đại diện
22.  Mẫu Hợp đồng đại lý
23.  Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
24.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.
25.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
26.  Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng
27.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.
28.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
29.  Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.
30.  Mẫu Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.
31.  Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn nhà chung cư.
32.  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
33.  Mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng uỷ quyền.
34.  Mẫu Hợp đồng in (văn hóa phẩm).
35.  Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa.
36.  Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị
37.  Mẫu Hợp đồng lao động
38.  Mẫu Hợp đồng liên doanh
39.  Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.
40.  Mẫu Hợp đồng mua bán điện.
41.  Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa
42.  Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở ..
43.  Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.
44.  Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới.
45.  Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư.
46.  Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
47.  Mẫu Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.
48.  Mẫu Hợp đồng thành lập đại lý..
49.  Mẫu Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư.
50.  Mẫu Hợp đồng thuê lại đất
51.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước
52.  Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
53.  Mẫu Hợp đồng trao đổi nhà ở
54.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền
55.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.
56.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.
57.  Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu..
58.  Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu..
59.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
60.  Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo
61.  Mẫu Hợp đồng lao động
62.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà.
63.  Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại..
64.  Mẫu Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.
65.  Mẫu nội quy lao động
66.  Mẫu hợp đồng kinh doanh
67.  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
68.  Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ
69.  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
70.  Mẫu hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình
71.  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
72.  Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa
73.  Mẫu hợp đồng môi giới
74.  Mẫu hợp đồng đại lý
75.  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá
76.  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo
77.  Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
78.  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
79.  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá
80.  Mẫu lý lịch tự thuật
81.  Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
82.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Cho người lao động)
83.  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
84.  Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài
85.  Mẫu hợp đồng lao động
86.  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng
87.  Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
88.  Mẫu hợp đồng thuê lại đất
89.  Mẫu hợp đồng thuê đất
90.  Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
91.  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
92.  Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
93.  Mẫu hợp đồng kinh tế
94.  Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản
95.  Mẫu hợp đồng cho nhà
96.  Mẫu giấy ủy quyền
97.  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

Tất cả các tài liệu trên có trong link này:tải tài liệu về 

SGC Navilaw


 

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 51
Trong tuần: 78
Lượt truy cập: 1560340
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com